Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Adaptacja budynków poprodukcyjnych na wykonanie i prowadzenie największego w Polsce,
w północnych Czechach i Słowacji wielopoziomowego toru kartingowego.

Nazwa beneficjenta: Apena-Remont Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 213 677,71 zł
Wartość dofinansowania: 428 986,4 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZapytania ofertowe

Adaptacja pomieszczeń i miejsc parkingowych

Zakup wyposażenia